افزایش سایز آلت آقایان در طب سنتی

افزایش سایز آلت آقایان در طب سنتی

۱-ماساژ با شیر گاو مکرر  ( فقط نبایستی استمناشود که از نظر شرع مقدس حرام است )

۲-کوبیده نبات+نمک ترکی+شیر گاو+روغن گاو =ضماد کنید

۳-پودرآنغوزه+روغن پنبه دانه+عسل=ضماد

۴زالو را در سایه خشک کنید بعد بکوبید و سپس بکوبید ، با روغن کنجد ترکیب و ضماد کنید

۵زالو را در روغن زیتون بپزند و آلت را ضماد کنند ، آلت را پهنا بزرگ و قوی میکند

۶-ضماد سوخته زالو در روغن زیتون همین خاصیت را دارد

۷-ماساژ و ضماد آلت با روغن زالو

۸-ماساژ  با روغن خراطین خالص (اگر چند روز متوالی روغن را گرم کنید و بر بیضه ای که جمع شده و مزمن و سفت شده بمالند از مجربات است)

۱۰-زالو انداختن در دو طرف انتهای آلت

۱۱-ماساژ آلت با روغن های زیتون و کوهان شتر

افزایش سایز آلت با طب سنتی

 

افزایش سایز٬ افزایش سایز آلت٬ افزایش سایز آلت آقایان٬ افزایش سایز آلت با روغن خراطین٬ افزایش سایز آلت با روغن زالو٬ افزایش سایز آلت با زالو٬ افزایش سایز آلت با طب سنتی٬ افزایش سایز آلت در طب سنتی٬ افزایش سایز آلت مردان