تنبلی تخمدان در طب سنتی

تنبلی تخمدان در طب سنتی

علل تنبلی تخمدان در طب سنتی

موارد زیر مانع رسیدن خون کافی به تخمدان میشود.

سردی مزاج یا غلبه بلغم.

رسوبات سودایی.

غلظت خون.

تحریکات تخمدان به علت جلوگیری های مرسوم اخیر کم میشود چون تخمدان تخمک تولید میکند و این تخمک ها جذب نمیشود و از بین میروند (خانمی که یکسال جلوگیری کرده است باید تا یکسال صبر کند تا بچه دار شود).

همه علل یا یکی از اینها سبب ضعف و سرد شدن تخمدان میشود.

 

درمان با طب سنتی

استفاده از پیاز

جرجیر (باه زنان)، ترکیبی از تخم شاهی و گل سرخ تبریزی و .. است، هر شب یک قاشق مربا خوری از هفتم و چهاردهم قاعدگی مصرف شده و شب چهاردهم همبستر شود.

درمان تنبلی تخمدان در طب سنتی

 

تنبلی تخمدان٬ تنبلی تخمدان در طب سنتی٬ تنبلی تخمدان و بارداری٬ تنبلی تخمدان و طب سنتی٬ درمان تنبلی تخمدان٬ درمان تنبلی تخمدان با داروهای گیاهی٬ درمان تنبلی تخمدان با طب سنتی٬ درمان تنبلی تخمدان با گیااهن دارویی٬ درمان تنبلی تخمدان در طب سنتی