درمان عدم کنترل ادرار با طب سنتی

درمان عدم کنترل ادرار با طب سنتی

 

بی اختیاری در دفع ادرار وضعیت شایعی است که اغلب زنان و مردان به ویژه زنان در سنین کهن سالی به آن مبتلا شده و تعریف آن از لحاظ پزشکی نشت غیر ارادی ادرار است هر چند میزان آن بسیار کم و در حد چند قطره باشد. این بیماری میتواند کیفیت زندگی، احساس خوب بودن، اعتماد به نفس، انجام فعالیت های فیزیکی و احساس رضایتمندی در زندگی افراد مسن را تحت تاثیر قرار داده و آن را مختل کند، ضمن آنکه باعث تحمیل بار اقتصادی بر جوامع میگردد.

 

درمان با طب سنتی

 

عامل ایجاد این مشکل در بدن از سردی کلیه ها و مثانه است برای درمان موارد زیر را۴۰تا۱۲۰روز انجام دهید :

 

کاهش سردیها و افزایش خوراک غذاهای گرم

 

ارده با شیره انگور هفته ای 3تا5وعده صبحانه

 

روغن مالی با روغن سیاه دانه و یا کنجد روی کلیه ها و زیر شکم روزی2تا3 مرتبه و بعد از15دقیقه آن را با کمربند ببندید

 

از ترکیب یک واحد سیاه دانه نیم کوب +3 واحد عسل روزی2 ق.چ هر12ساعت میل شود.

درمان بی اختیاری ادرار در طب سنتی

 

درمان عدم کنترل ادرار٬ درمان عدم کنترل ادرار با طب سنتی٬ درمان عدم کنترل ادرار در بزرگسالان٬ درمان عدم کنترل ادرار در زنان٬ درمان عدم کنترل ادرار در طب سنتی٬ درمان عدم کنترل ادرار در کودکان٬ درمان عدم کنترل ادرار در مردان٬ درمان عدم کنترل ادرار طب سنتی