مسکن طبیعی در طب سنتی

مسکن طبیعی در طب سنتی

دمنوش و یا عرق بابونه و یا روغن بابونه مسکن درد است, چرا که سُست کننده است و مسامات (منافذ) بدن را گشاد می‌کند.

 فلفل از داروهای تسکین‌دهنده درد است فلفل از داروهای تسکین دهنده درد است، حتی می‌توان روغن فلفل را بر نواحی دردهای استخوانی مالید چرا که طبع گرم روغن فلفل استخوان‌درد را که به‌دلیل غلبه سردی در بدن رخ داده است, تسکین می‌بخشد.

بذر کرفس درد را تسکین می‌دهد؛

شیر،کره و سفیده تخم‌مرغ درد را تسکین داده و از گزش جلوگیری می‌کند،

تهیه ضمادی با یونجه؛ درد را تسکین می‌دهد؛

بذر شلغم و گل ختمی از مُسکن‌های ضددرد است.

از داروهایی که با سُست کردن و تحلیل دادن, درد را تسکین می‌دهند, همچنین می‌توان ختمی، شوید، بابونه، بذر کتان، شنبلیله و انواع مشابه آنها را که در گرمی در درجه اول تا دوم هستند نام برد.

 آب گرم از مُسکن‌های طبیعی است

روغن بابونه، عصاره انجیر، عصاره انگور، آب گرم نیز از مسکن‌های طبیعی هستند چرا که مواد زائد را تحلیل می‌برند و خون را پاکسازی می‌کنند و درد را تسکین می‌دهند.

ضماد به دست آمده از بذر کتان درد را تسکین می‌دهد، زیرا داروهایی از این قبیل، مواد زائد را در خون سیال می‌کند و موجب دفع خلط موذی و آزاردهنده که موجب درد شده است, می‌شود.

 

مسکن طبیعی٬ مسکن طبیعی بدن٬ مسکن طبیعی برای سردرد٬ مسکن طبیعی در طب سنتی٬ مسکن طبیعی درد٬ مسکن طبیعی درد پریود٬ مسکن طبیعی درد کلیه٬ مسکن طبیعی دندان٬ مسکن طبیعی دندان درد٬ مسکن طبیعی معده درد